به کارگیری نیروهای متخصص داخلی و خارجی در زمینه بهینه سازی شبکه و با بهره گیری از نرم افزارهای به روز مانیتورینگ و پرفورمنس شرکت های خارجی این شرکت، ما را در ارائه سرویس های ذیل در قالب بهینه سازی شبکه متمایز نموده است:

آنالیز سلول های با کارایی پایین

بررسی و مانیتورینگ شاخص‌های کلیدی صوت و دیتای تکنولوژی های مختلف شبکه

مانیتورینگ آنالیز و رفع مشکل نود های شبکه در صورت مواجهه با کارایی پایین

پیشنهاد و اعمال پارامتر ها و فیچرهای مختلف شبکه در راستای بهبود وضعیت فعلی شبکه

تیون کردن پارامتر های مختلف شبکه

آنالیز دیتای خام شامل کانتر و دامپ فایلها و ایجاد گزارش های فنی و مدیریتی و داشبورد

انجام بهینه سازی در سطح کلاستر و نود های شبکه

شرکت پنتا