نصب و راه اندازی سایتهای موبایل ایرانسل بصورت کلید در دست در استانهای جنوبی کشور

نصب و راه اندازی سایتهای موبایل همراه اول بصورت کلید در دست در تهران

نصب و راه اندازی سایتهایIBS همراه اول در تهران و شمال کشور

نصب و راه اندازی لینکهای مایکروویو ایرانسل در تهران و استانهای جنوبی کشور

نصب و راه اندازی BSC و RNC همراه اول در تهران

احداث، نصب و راه اندازی میکرو سایتهای استان همدان برای همراه اول

احداث، نصب و راه اندازی ماکرو سایتهای استان زنجان برای همراه اول

احداث، نصب و راه اندازی ماکرو سایتهای استان کهکلویه و بویر احمد برای همراه اول

نصب و راه اندازی سایتهای GSM روستایی استانهای سمنان و سیستان و بلوچستان