کادر مجرب و آموزش دیده شرکت پنتا و بهره گیری از تجهیزات و نرم افزارهای به روز و مطرح عرصه مخابرات در زمینه تست میدانی عملکرد این واحد را در مقایسه با سایر شرکت‌های ارائه دهنده این نوع سرویس متمایز می کند.

عمده خدمات این بخش عبارتند از:

استفاده از تجهیزات سوئیس کوال با همکاری پارتنر خارجی بر مبنای تفاهم نامه فی مابین

استفاده از تجهیزات شامل گوشی، دیتا کارت و غیره که از آخرین تکنولوژی های موجود و سرویس‌های MIMO ، Volte و CA را پشتیبانی می کنند.

به کارگیری تجهیزات و نرم افزارهای TEMS، NEMO و Echo

شرکت پنتا
شرکت پنتا

خدمات و سرویس های ارائه شده در این بخش جهت حصول به یک ارزیابی دقیق و قابل اعتمادی از وضعیت پوشش، کیفیت و ظرفیت شبکه و تجربه مشترک از سرویس دریافتی به شرح ذیل می باشد:

تست میدانی جهت مقایسه بین اپراتورها

درایو تست های دوره ای شهری و جاده ای

درایو تست SSV/RVT

درایو تست عمومی

درایو تست بعد از اعمال تغییرات در شبکه شامل Re-farming، Re-homing و LAC splitting

درایوتست بعد از اعمال تغییرات فیزیکی و پارامتری در شبکه

درایوتست جهت بررسی شکایات مشترکین، ارائه گزارش و رفع مشکل

شرکت پنتا شرکت پنتا